Một trang web mới sử dụng WordPress

Hiển thị: 1 - 8 của 8 kết quả
Chưa phân loại

Rò hậu môn là gì

1. Rò tại “cửa sau” là gì? Rò “cửa sau” là một dạng viêm nhiễm mãn tính ở “cửa sau” trực tràng. Lỗ rò giống với như một đường hầm. Nó phát triển lúc những tuyến bã trong hậu môn bị viêm bởi thời kỳ viêm nhiễm gây nên. Một khoảng thời gian sau, đường …